YEŞİL SERTİFİKA (YES-TR)

Yeşil Sertifika Nedir?

Yeşil Sertifika YeS-TR, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen yerel bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir. Bu sistem, Türkiye genelinde enerji verimliliğini ve çevre dostu bina ve yerleşme uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

YeS-TR, yetkili kuruluşlar tarafından bina ve yerleşme alanlarına sertifikalar verilmesini sağlar.

Yeşil Bina Sertifikası Nedir?

Yeşil Bina Sertifikası, bir yapının sürdürülebilir ve çevre dostu standartları karşıladığını belirtir. Bu sertifika, enerji verimliliği, kaynakların korunması ve çevre dostu malzemelerin kullanımı gibi faktörlere dayanarak verilir.

Dünyada En Çok Tercih Edilen Yeşil Bina Sertifikaları Nelerdir?

Dünyadaki en yaygın yeşil bina sertifikaları arasında, LEED Sertifikası (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik), BREEAM (Bina Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) ve WELL bulunmaktadır. ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından kurulan LEED, enerji verimliliği ve çevresel tasarımı vurgular. İngiltere'den gelen BREEAM, enerji, arazi kullanımı ve malzemeler gibi faktörleri değerlendirir. Diğer yandan, WELL bina sakinlerinin sağlığı ve refahına özellikle odaklanır; hava, su, beslenme, ışık, fitness ve konfor gibi alanları kapsar. Bu sertifikalar, çeşitli çevresel ve insan konforu yönlerine hitap eden sürdürülebilir ve sağlıklı inşaat uygulamaları için çerçeveler sağlar.

Türkiye'nin Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi Var Mı?

Evet, Türkiye'nin ulusal yeşil bina sertifikası olan "YeS-TR Sertifikası" (Yerli Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi) bulunmaktadır. Bu sertifika, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olup, enerji verimliliği, kaynak korunumu ve genel çevresel etki gibi faktörleri göz önünde bulundurarak binaların sürdürülebilir yönlerini değerlendirir ve derecelendirir. Hem yeni hem de mevcut yapıların sürdürülebilirliğini değerlendirmek için kapsamlı bir çerçeve sunar ve Türk inşaat endüstrisinde çevre dostu uygulamaları teşvik eder.

Yeşil Bina Sertifikasına Sahip Olmanın Faydaları Nelerdir?

Yeşil bina sertifikası, sürdürülebilirliğe olan bir bağlılığı simgeler ve çeşitli avantajlar sunar. Enerji verimliliğini arttırır, çevresel etkiyi azaltır ve genellikle daha düşük hizmet faturaları aracılığıyla maliyet tasarrufuna yol açar. Ayrıca, gayrimenkul değerini artırabilir, düzenleyici uyum konusunda destek sağlayabilir ve genel olarak iyi bir yaşam ortamına katkıda bulunarak genel konfor haline katkıda bulunabilir.

Yeşil Sertifika YeS-TR Nasıl Alınır?

Bir bina veya yerleşke sahibi, Yeşil Sertifika YeS-TR almak istediğinde, bu süreci başlatmak için Yeşil Sertifika YeS-TR Uzmanı'na başvurur. Daha sonra, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir değerlendirme kuruluşuna başvuru yapılır.

Değerlendirme kuruluşu, "Ulusal Değerlendirme Kılavuzu" doğrultusunda binayı veya yerleşkeyi değerlendirir ve puanlar. Yeşil Sertifika YeS-TR uzmanı, bu bilgileri YeS-TR sistemi içine kaydeder. Değerlendirme uzmanları ise kaydedilen bilgileri gözden geçirir ve gerektiğinde yerinde inceleme yaparak sertifika seviyesini belirlerler.

 

 

Yeşil Sertifika YeS-TR Değerlendirme Modülleri Nelerdir?

Yeşil Sertifika YeS-TR, binaların çeşitli özelliklerini değerlendiren modüllerden oluşur:

BBT (Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi): Bu modül, projenin başından itibaren bütünleşik bir proje teslim sürecini yönetmeyi amaçlar.

YMD (Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi): Bu modül, doğal kaynakların etkili kullanımını ve malzemelerin insan sağlığına olan etkisini ele alır.

İOK (İç Ortam Kalitesi): İOK, iç mekanlarda konfor koşullarını iyileştirmeyi ve iç hava kalitesini artırmayı hedefler.

EKV (Enerji Kullanımı ve Verimliliği): Bu modül, binaların enerji verimliliğini artırmayı amaçlar, enerji ihtiyacını azaltır ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder.

SAY (Su ve Atık Yönetimi): SAY, sürdürülebilir su kullanımını teşvik eder ve evsel atık yönetimini planlar.

İNO (İnovasyon Bina): İNO modülü, çevre dostu uygulamaları ve bilinçli kullanıcı profillerini teşvik eder.

YeS-TR Sertifikasına Hangi Yapılar için Başvurulabilir?

YeS-TR Sertifikası, yeni ve mevcut binalar için geçerlidir ve aşağıdaki bina türleri için başvurulabilir:

        Konutlar

        Ofis Binaları

        Eğitim Binaları

        Oteller

        Sağlık Binaları

        Alışveriş ve Ticaret Merkezleri

Yeşil Sertifika YeS-TR Derecelendirme ve Puanlama Sistemi Nedir?

Yeşil Sertifika YeS-TR dereceleri, kazanılan toplam ağırlıklı kredi miktarına göre belirlenir. Her modülden en fazla 100 kredi alınabilir. Yeni bina ve mevcut bina için dört aşamalı bir sertifika süreci bulunmaktadır.

Yeşil Sertifika YeS-TR, çevre dostu ve enerji verimli bina uygulamalarını teşvik ederek Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlar.