Teknoloji Fakülteleri, ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi amacıyla 13.11.2009 tarihinde kurulan yeni bir mühendislik fakültesidir.

Henüz yeni kurulmasına rağmen uyguladığı model ile ülkemiz Mühendislik Eğitimine yeni bir boyut ve dinamizm katmaya başlamıştır.

Öğrenciler yaz stajından farklı olarak, 8 yarıyıllık mühendislik eğitiminin 7. veya 8. yarıyılını sektöründe lider, örnek, yönlendirici, Ar-Ge ve eğitim altyapılarını oluşturmuş firmalarda “işyeri eğitimi” adı altında, müfredatı planlanmış bir program ile geçireceklerdir. İşyeri eğitiminin, öğrencilerin mezun olmadan sektörü, yapacakları işleri ve iş ortamlarını tanımalarını sağlayacağı ayrıca, uzmanlaşacakları alanlara karar vermelerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Bölüm kontenjanlarının bir kısmı M.T.O.K. (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) mezunlarından Teknoloji Fakültesini tercih etmek isteyen öğrenciler için ayrılmıştır.

Teknoloji Fakültesi  18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne aktarılmıştır. 

Bölüm müfredatları 8 yarıyıllık, ulusal ve uluslararası akreditasyonlu (ABET ve MÜDEK) mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatına eşdeğer olarak ve  240 AKTS kredilik dersler ile yapılandırılmıştır. Müfredatta bir yarıyıl işyeri eğitimi dışında iki yaz dönemine dağıtılan 60 işgünü süreli staj programı da bulunmaktadır. Öğrenciler koşulları sağladıkları durumda isterlerse ERASMUS programıyla yurtdışındaki, FARABİ programıyla yurtiçindeki denk ve anlaşmalı üniversitelere 1 veya 2 yarıyıl giderek eğitimlerini ISUBÜ dışında da sürdürebilirler.

  • Biyomedikal Mühendisliği bölümü, tıp, biyoloji, mühendislik, fizik, matematik gibi bilimlerden oluşan disiplinler arası popüler bir mühendislik alanıdır. Bu mühendislik alanının en önemli hedeflerinden biri, klinik sorunları çözme amacıyla mühendislik ve tıp arasındaki boşluğu kapatmaya çalışmaktır.

 

  • Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde, elektrik-elektronik ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra, bu sistemlerin ihtiyacı olan enerji üretimi, iletimi, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojilerinin de konularını içeren çerçevede, seçmeli derslerle elektrik veya elektronik konularında uzmanlaşma sağlanabilecek bir eğitim verilmektedir.

 

  • Makine Mühendisliği bölümü, temel fizik kurallarını ve malzeme teknolojilerini bir araya getirerek mekanik ürünlerin tasarım, üretim, analiz, gelişim ve bakımı ile ilgili çalışmalar yürüten, fiziksel olayları matematiksel olarak modellemek amacı ile problemlere analitik çözümler sunan mühendislik disiplinidir. Mekanik eşyaların çalışma prensiplerini merak eden, makina kavramına tutku duyan, hedefini bilen ve hedefinin peşinden koşanlar başarılı olabilir. Makine mühendisleri ısı, enerji , otomotiv sistem mekaniği, malzeme ile ilgili her sektörde çalışabilir.

 

  • İnşaat Mühendisliği Bölümü, günümüz teknolojisini ve mühendislik üretkenliğini, kaynakları, zamanı, ekonomiyi ve iş gücünü, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak optimum çözümler üretebilen kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamayı amaçlamaktadır.

 

  • Mekatronik Mühendisliği Bölümü, makina, elektrik-elektronik ve bilgisayar dallarından oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bir mekatronik sistemin dizaynındaki sinerji ve entegrasyon geleneksel bir disiplinden çok disiplinler birleşkesidir. Bölümde, sektörün bu niteliklerdeki mühendis ihtiyacı karşılanmak amaçlanmaktadır.

 

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, daha çok “Yazılım İhtiyaçlarını Belirleme, Yazılım Tasarımı, Oluşturma, Geliştirme, Kalitesi, Yönetimi, Bakımı ve Maliyeti” konuları yanında Bilgisayar Bilimi alanları konularını da içeren müfredatıyla, yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımı, üretimi ve işletilmesini sağlayacak mühendisler yetiştirmektedir.