22 Ocak 2019 Salı

 

 

 

 

 


 

  

 

Teknoloji Fakülteleri, ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi amacıyla 13.11.2009 tarihinde kurulan ve diğer Mühendislik Fakültelerinden temelde üç farklı özelliği ile ayrılarak yapılandırılan yeni bir mühendislik fakültesidir.

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 2010-2011 eğitim öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleriyle kurulmuş olup 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne aktarılmıştır.

 

Bölüm müfredatları 8 yarıyıllık, ulusal ve uluslararası akreditasyonlu (ABET ve MÜDEK) mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatına eşdeğer olarak ve 240 AKTS kredilik dersler ile yapılandırılmıştır. Müfredatta bir yarıyıl işyeri eğitimi dışında iki yaz dönemine dağıtılan 60 işgünü süreli staj programı da bulunmaktadır.

 

Öğrenciler koşulları sağladıkları durumda isterlerse ERASMUS programıyla yurtdışındaki, FARABİ programıyla yurtiçindeki denk ve anlaşmalı üniversitelere 1 veya 2 yarıyıl giderek eğitimlerini ISUBÜ dışında da sürdürebilirler.