14 Ağustos 2020 Cuma

Pandemi Dönemi Stajla İlgili Sık Sorulan Sorular

16 Haziran 2020 Salı 18:18 tarihinde eklendi | 3148 defa okundu

PANDEMİ DÖNEMİ STAJLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

1) Başvuruyu Ne Zaman Yapabilirim? Hangi Tarihler Arasında Yapabilirim? Staja Ne Zaman Başlayabilirim?

-Finaller ve Yaz Döneminde İstediğiniz Zaman Başvurabilirsiniz.

-Staj başlangıç tarihi olarak 23 Haziran 2020 tarihinden sonraki işgününü talep edebilirsiniz.

-Örgün olarak (İşyerinde) staj yapacak öğrencilerimiz ANCAK SGK kaydı yapıldıktan sonra staja başlayabilirsiniz.

2) Hangi Tarihler Arasından Staj Yapabilirim?

-23 Haziran 2020 tarihi ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi Başlangıcı Arasında YAZ DÖNEMİNDE yapabilirsiniz.

3) Uzaktan proje, araştırma ya da ödev şeklinde staj yapabilir miyim?

-En az 180 AKTS'Iik dersten başarılı olmuş öğrenciler stajlarını bölümler tarafından belirlenmiş konular olmak şartıyla uzaktan proje, araştırma ya da ödev şeklinde yapabilirler.

-180 AKTS’yi tamamlamayanlar Örgün (İşyerinde) Yapmak Zorundadır. Bu öğrenciler talep etmesi halinde staj sürelerini %50 kısaltabilir. Talepler obs staj işlemlerinde ………. işaretlenerek yapılmalıdır.

4) Çift Anadal / DGS -Yatay Geçiş Öğrencisiyim Uzaktan Staj Yapabilir miyim?

-Evet tanımlanmış bu hak sizler için de geçerlidir. 180 AKTS hesaplanırken eşdeğer/muhaf tutulmuş BÖLÜM DERSLERİNİZ de hesaba katılır. Bölüm dışı dersleriniz 180 AKTS’ye dahil değildir.

5) Uzaktan proje, araştırma ya da ödev konuları nelerdir? Günlük rapor yüklemeli miyim?

-Proje, araştırma ya da ödev konuları Bölüm Staj Komisyonları tarafından ilan edilecektir. Lütfen Bölüm Staj Komisyonu/Bölüm Başkanlıkları ile irtibata geçiniz.

-Günlük raporlar OBS’ye yüklenmelidir.

6) Staja nasıl başvurmam gerekiyor?

-Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden Başvuru yapmanız gereklidir. Bölüm Staj Yetkilisi talebinizi onayladıktan sonra;

  • Bir işyerinde örgün olarak yapacak öğrenciler onaylanmış belgeyi çıktı alıp (Form 2) SGK işlemlerinin başlaması için Staj SGK İşlemleri için Muhasebe Formu olarak https://forms.gle/k1AMvdeRyZyuKHjt5adresine yüklemesi ve SGK başlangıcının yapılmasıyla staja başlaması gerekir.
  • Bölüm kurullarınca belirlenen proje, araştırma ya da ödev gereklerini yerine getirmek suretiyle yapacağım. (180 AKTS'Iik dersten başarılı olmayı gerektirir.) STAJ FORMUNU (Form 2) Staj Dosyanızla teslim etmeniz yeterlidir.

7) Başvurular için Isparta’ya gelmem gerekiyor mu? Islak imzalı evrak gerekli mi?

-Hayır. Staja başlamak için Isparta’ya gelmeniz gerekli değil.  Başvurularınızı online sistemler üzerinden yapıyorsunuz. Islak imzalı evrakları (sicil fişi, ……….) staj süresince işyerinde imzalatarak kargo ile Bölüm Staj Sorumlularına ulaşımını sağlayabilirsiniz.

8) Stajımın birden çok kısmını (Bölümlere göre Staj I ve II veya Staj I-II ve III) BU YAZ DÖNEMİNDE yapabilir miyim?

-Üst sınıflar alt dönemlerde yapması gerekli olup yapmadıkları stajları yaz dönemi içinde süre yettiği ölçüde yapabilir. Alt sınıflar (örneğin 2. Sınıflar, 3. Sınıfta yapmaları gereken staj kısmını) sonraki yıllarda yapmaları gereken stajları yapamazlar.

9) Şu ana kadar hiç staj yapmadım/Geçen yıllarda eksik kalan staj günlerim var. Stajımın birden çok kısmını uzaktan yapabilir miyim?

-Hiç staj yapmamış öğrencimizin uzaktan yapılacak gün sayısı 60 işgünüdür. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi Başlangıcıilan edilmediği için şu an belirsiz, Yaz Dönemi İşgünü sayısı yeterli olabilirse yapılabilir.

-Eksik stajlar yapılabilir.

10) Geçen yıllardan eksik ……….. gün stajım var. Bu kalan günlerimi staj süresi %50’si oranında azaltarak işyerinde örgün yapabilir miyim?

-Eksik kalan gün sayınıza göre değişmektedir. Lütfen Birim Staj Sorumlunuzla görüşün.

11) Staj sırasında yaz okuluna devam edebilir miyim?

-Yaz okulu veya stajdan en az biri uzaktan olmak şartıyla yapılabilir.

Yaz Okulu – Uzaktan ; Staj – Örgün(İşyerinde) yapılabilir.

Yaz Okulu – Örgün    ; Staj –  Uzaktan yapılabilir.

Yaz Okulu – Örgün    ; Staj – Örgün(İşyerinde) YAPILAMAZ. (hem SGK ödenip hem de yasal olarak başka birde bulunulamaz.)

12) Raporları günlük yüklemeliyim mi? Kaç günlük rapor yüklemem gereklidir?

-Hem Uzaktan hem de örgün yapacak öğrencilerimiz Günlük raporlarını OBS’ye yüklemelidir. %50 süre azaltması talep eden öğrencilerimiz İşyerinde Yaptıkları Gün kadar günlük rapor yüklemelidir. Uzaktan yapacak öğrencilerimiz ise staj günleri kadar rapor yüklemelidir.

13) Staj değerlendirmeleri nasıl yapılacak?

-Fakülte ve Bölüm web sayfalarını takip edin. Pandemi sürecinin gelişimine göre Uzaktan ve/veya Yüzyüze değerlendirme bilgilendirmesi yapılacaktır.

-Mezun durumundaki öğrencilerimiz stajlarının bitimini takiben Bölüm Staj Komisyonları ile irtibata geçmelidir. Bu öğrencilerimiz için mülakatlar mümkün olan en kısa sürede/şekilde yapılacaktır.

14) Aynı anda hem uzaktan hem de örgün staj yapabilir miyim?

-Daha önceki yıllarda bir bütünlük içinde yapılan staj ikiye bölünemez. (Örneğin 30 günlük staj 15 günü uzaktan, 15 günü örgün yapılamaz).

-180 AKTS başarılı olma şartını sağlayan öğrenciler farklı yıllarda yapılması gerekli olan stajlardan birini Uzaktan, birini Örgün yapabilir. (Örneğin Staj I – Uzaktan, Staj II Örgün olabilir).

15) İşyeri sigortalı işe giriş bildirgesi (SGK) belgesi istiyor nasıl alabilirim?

-Sigortalı İşe giriş Bildirgesi (SGK) talep eden öğrencilerimiz E-Devletten arama motoruna 4/a işe giriş çıkış bildirgesi yazarak sigortalılık durumlarını gösteren belgelerini alabilirler. 

16) Yaz okulu / Bütünleme sınavlarında uzaktan / Örgün staj yapabilir miyim?

-Yaz okulu ve/veya Bütünleme sınavları ile aynı anda her iki stajda yapılabilecek olup bu durumdaki öğrencilere Staj, Yaz Okulu ve/veya katıldıkları sınavlarla ilgili ek bir hak ve süre verilmeyecektir.

-Örgün (İşyerinde) Staj yapacak, Yaz Okulu ve/veya Bütünleme Sınavına girecek öğrencilerimizin bu süreçleri tamamladıktan sonra Stajlarına başlaması tavsiye edilir.

17) Üniversitemizde/Bölümde örgün staj yapabilir miyim?

-Bunun için yasal bir engel bulunmamaktadır. Staj kapsam ve içeriği ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için Bölüm Staj Komisyonları ile irtibata geçiniz.

18) Şu anda 180 AKTS başarılı olma şartını sağlamıyorum. Bütünle ve/veya yaz okulu sonrasında sağlarsam “Uzaktan proje, araştırma ya da ödev şeklinde” yapabilir miyim?

-Evet yapabilirsiniz? Başvurularınızı 180 AKTS başarılı olma şartını sağladıktan sonra yapınız.

 

HAVA DURUMU ( BATI KAMPÜSÜ) 

 

Hava durumu anlık olarak fakültemizde ölçülmektedir.