29 Mayıs 2020 Cuma

Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Duyurusu...!

27 Mart 2020 Cuma 15:37 tarihinde eklendi | 935 defa okundu

Kıymetli Hocalarım ve Sevgili Öğrenciler

YÖK Başkanımızın 26 Mart 2020 de ve Rektörlüğümüzün 27 Mart 2020 yapmış olduğu açıklamaların ardından Dekanlığımız Eğitim-Öğretimle ilgili aşağıdaki hususları özetlemiştir.

1.Uzaktan eğitim 6 Nisan tarihinde başlayacak olup Rektörlüğümüzün belirlediği Adobe Connect ve obs sisteminden yapılacaktır. Bu konuda tüm hocalarımızın hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir (Bu konudaki açıklamalar öğrenci işleri tarafından yapılmaktadır).

2.Bu yıl Bitirme Ödevi Sergisi yapılamayacaktır.

3.Bitirme Ödevleri/Mühendislik Tasarımı dersleri Danışmanlar tarafından öğrencilerimizden belge, sunu, video, fotoğraf vs. formatlarında elektronik olarak toplanacak ve jüri tarafından online (Skype, Adobe Connect, WhatsApp vs.) yoluyla değerlendirilecektir.

4.Stajlarını tamamlamış öğrencilerimizin mülakatları staj komisyonları tarafından online yapılacaktır.

5.Mezun durumundaki öğrencilerimiz ilişik kesme belgesini mail (üniversitemiz tarafından verilmiş olan mail adresi) ile bölüm sekreterliklerine ulaştıracaklardır. Mezuniyet nedeniyle ilişik kesmek isteyen öğrenci öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ den çıktısını aldığı ve üzerinde kendi bilgilerinin yazılı olduğu “Öğrenci İlişik Kesme Formu” nu imzalayarak Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numarasını Gösterir Belge), Öğrenci Kimliği ile birlikte Bölüm Sekreterliğine posta/kargo ile teslim eder. (üzerinde üniversitemiz birimlerine ait (kitap, cübbe, laboratuvar malzemesi vs. olanlar ) malzemeleri  kargo ile Fakültemize teslim edebilirler.)

6.Bölüm kurulları, Komisyonlar, Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulları vs. mail üzerinden karar alacaklardır. (Örnek Fakülte Sekreterliğimizde bulunmaktadır.)

7.İşyeri Eğitimini Bitiremeyen öğrencilerimiz için seçenekler şunlardır;

a) Öğrencinin yaptığı işyeri eğitimi kaldığı yerde bitirilecek ve online olarak değerlendirilecektir. İşyeri eğitimi dersi bitinceye kadar Öğrenciye büro işlemleri (proje vb.) hazırlatılarak haftalık takipleri yapılarak kalan süre tamamlanacaktır.

b) Öğrenciler isterse yazın kaldığı yerden devam edebilecektir. (Dilekçe alınacak)

c) Öğrenci isterse yeniden yapabilecektir. (Dilekçe alınacak)

8.Teorik İşyeri Eğitimi Dersi Uzaktan Eğitim yoluyla yapılacaktır.

9.Vize sınavları uzaktan eğitim döneminde ders hocalarımız tarafından ödev proje vb. yöntemlerle değerlendirilecektir.

10. Final sınavlarının nasıl yapılacağı daha sonra Rektörlüğümüz tarafından bildirilecektir.

11.Akademik Personel ikametten ayrılmama koşulu ile birim  amirlerinden izin alarak/bildirmek suretiyle Eğitim-Öğretim faaliyetlerini evden takip edebilecektir.

12.Yaz stajı yapan öğrenciler sürecin normalleşmesinden sonra     stajlarına devam edeceklerdir.

HAVA DURUMU ( BATI KAMPÜSÜ) 

 

Hava durumu anlık olarak fakültemizde ölçülmektedir.