21 Eylül 2019 Cumartesi

 

Sevgili Gençler,

 

      Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümümüzün temel amacı, günümüz teknolojisini ve mühendislik üretkenliğini, kaynakları, zamanı, ekonomiyi ve iş gücünü, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak optimum çözümler üretebilen kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamaktır.

 

      Yoğun uygulama içeriği, uygulamalı staj olanakları ve araştırmacı yapısı ile bu eğitim programı, mühendislik bilimlerinin uygulama anlayışını geliştirecek ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranmasına katkı sağlayacaktır.

 

      Ayrıca bölümümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde lisans, lisansüstü ve meslek içi eğitim vererek sanayi ve araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme, projelendirme, yapım, işletme ve bakım çalışmalarında başarı ile görev alabilecek gençlerin yetiştirilmesi için imkanlar sunmaktadır.

 

      Öğrencilerimizin, üretken, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, iletişim becerisi yüksek, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine ve liderlik özelliklerine sahip ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLERİ olarak mezun olması, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, endüstrinin problemlerine çözümler üretebilmesi en temel hedeflerimizdir.

 

Prof.Dr. Ali Kemal YAKUT
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölüm Başkanı