21 Eylül 2018 Cuma

Tanıtım

9293 defa okundu

 

      Enerji; üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Günlük yaşamda her aşamada kullanım alanı bulan başlıca enerji çeşitleri; Isı Enerjisi, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Kimyasal Enerji, Biyokütle, Nükleer Enerji, Hidrolik Enerji, Elektrik Enerjisi, Manyetik Enerji, Ses Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Dalga Enerjisi, Kütle-Çekim Enerjisi, Elektrostatik Enerji, Hidrojen Enerjisi, Jeotermal Enerji vs. şeklinde sıralanabilir.

     Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgar, biokütle gibi tükenmez kaynaklardan enerji üretimi önem kazanmıştır.

 

     Tüm bu gelişmeler ışığında, enerji kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi, kullanımın teşvik edilmesi, yeni enerji sistemlerin geliştirilmesi, enerji verimliliği ve enerji konuları ilgili pek çok alanda çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmek amacı ile Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programı açılmıştır.

 

     Programın eğitim dili Türkçe olup uygulama ağırlıklı eğitim vermektedir. Ayrıca 7. yarıyılda bir dönem boyunca işyeri eğitimi olacaktır. Program ile ilgili detaylı bilgilere menülerden ulaşabilirsiniz.