21 Eylül 2018 Cuma

Programın Eğitim Amaçları

421 defa okundu

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI EĞİTİM AMAÇLARI

Dünya ve özellikle de ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan, enerji ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili olan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencilerimizin öğrenim süreci boyunca hedeflenen Eğitim Amaçları şunlardır;

• Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.

• Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamak.

• Sürekli öğrenmeye, araştırmaya hevesli mühendisler yetiştirerek, öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.

• Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırarak sektörel enerji tüketimlerini belirlemek ve böylelikle sektörel bazda enerji yoğunluğunu belirleyerek olabilecek en düşük değerlere çekmek için çalışmaları yürütebilecek,

• Konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini ortaya koyabilecek enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olan,

• Yeni ve temiz enerji kaynakları hususunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan,

• Mevcut enerji kaynaklarını ve üretim yerlerinin çevreye olumsuz etkilerini gidermek üzerine araştırmalar yaparak daha yaşanılabilir bir çevre için çalışan,

• Türkiye’nin sahip olduğu enerji potansiyeli üzerine araştırmaları yürüten ve bunula birlikte ülkemizin sahip olduğu coğrafi konum gereği enerji koridoru olması özelliğini planlayarak enerjiyi stratejik ve siyasal bir güç olarak kullanabilen,

• Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal ve kültürel etkilerini bilen Enerji Mühendisleri yetiştirmektir.