21 Eylül 2018 Cuma

Programın Eğitim Çıktıları

471 defa okundu

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI EĞİTİM ÇIKTILARI

Matematik, fen bilimleri ve temel Enerji Sistemleri mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimine sahip olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilir.

Mühendislik problemlerini tanımlar, uygulama esnasında çıkan problemleri belirler ve bu amaçlara uygun analitik yöntemler ve yaklaşımlar geliştirerek, uygun modelleme yöntemlerini seçer ve uygular

Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır.

Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır

Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni kazanır

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi kazanır.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır

Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur

Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği ile mesleki yeterlik standartlarına hakim ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır

Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur ve Teknolojik ve Endüstriyel üretim süreçlerini yerinde inceleme ve uygulama becerisi kazanır.