19 Ekim 2019 Cumartesi

İşyeri Eğitimi Nedir?

8749 defa okundu

İŞYERİ EĞİTİMİ NEDİR?

 • Teknolojisi Fakültesi mühendislik programlarında okuyan öğrenciler, toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin; 7 yarıyılını fakültede 1 yarıyılını  ise zorunlu olarak İşyeri Eğitimi adı altında uygulama becerilerini güçlendirmek için endüstri sektöründe tamamlarlar. Bu eğitim müfredatın önemli bir unsurudur.
 • İşyeri Eğitimi gerçekçi bir modeldir.
 • Dünyada ve Türkiye de çok başarılı uygulamaları vardır.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini ve mezuniyet sonrası işe yerleştirme oranlarını arttıracağı düşünülmektedir.
 • İşyeri Eğitimi işverenler, öğrenciler  ve öğretim üyelerinden oluşan üç ortaklık ile gerçekleşir.

 

İŞYERİ EĞİTİMİNİN AMACI

 • Endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirmek.
 • Öğrenciyi gerçek iş hayatına hazırlamak.
 • Mühendis adaylarının işverene tanıtımını sağlamak.
 • Teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazandırmak,
 • Mevcut teknolojik gelişmeleri daha yakından tanımalarını sağlamak.

ÖĞRENCİ AÇISINDAN KAZANIMLAR

 • Öğrenciler gerçek hayatı keşfederken hem profesyonel hem de duygusal açıdan olgunlaşırlar.
 • Mezun olduktan sonra daha kolay iş bulabilirler.
 • Sektörlerindeki konulardan mezuniyet  tezi hazırlayabilirler.

İŞYERİ EĞİTİMİNİN İŞVERENE SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR

 • İşyeri Eğitimine katılan mühendis adayı öğrenciler kapasiteleri, güvenilirlikleri ve yetenekleri açısından risksiz bir şekilde deneme sürecinde gibi değerlendirilebilir.
 • Öğrencinin İşyeri Eğitimi süresince sigortalama sorumluluğu üniversitede olacağından işletmeniz üzerinde bu tür mali yükümlülükler olmayacaktır.

PROGRAMIN  SAĞLAYACAĞI DİĞER YARARLAR

 • İşyeri Eğitimi üniversite-sanayi arasındaki işbirliğinin gelişimini hızlandırır.
 • Bu sayede ortak araştırma projeleri daha kolay aktif hale getirilebilir.

İŞYERİ EĞİTİMİ NEDİR?

İşyeri Eğitimi, örgün eğitim koşulları altında öğrenciye verilemeyen bilgi, beceri, deneyim, uygulama ve işyeri görgüsünün bir müfredat kapsamında, sanayi-okul-öğrenci işbirliği ile öğrencilerimize -yeni nesil mühendislere- kazandırılmasını amaçlayan bir proje, bir uygulamadır.