Elektrokimya ve Sensör Arş. Lab.

1219 defa okundu

Elektrokimya ve Sensör Araştırma Laboratuvarı (ESAL)

Araştırma Laboratuvarımızda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar;

• Elektrokimyasal, voltametrik, potansiyometrik tayinler

• İyon seçici modifiye elektrotların hazırlanması ve uygulamaları

• Farklı gruplara seçici elektrokimyasal (biyo)sensörlerin geliştirilmesi ve uygulamaları

• Elektrokimyasal sensörler ile vücut sıvılarında metal analizi

• Biyomedikal elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi

• Moleküler baskılanmış elektrotlar ile ilaç tayini

• İlaçların elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

• Ayrıca, toplum sağlığını fazlasıyla tehdit eden kanserin tedavisinde kullanılan belirli ilaç türlerine duyarlı biyomedikal elektrokimyasal sensörlerin hazırlanıp geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılmaktadır.

• Hazırlanan biyomedikal sensörler ile ilaç, serum, kan, idrar ve sentetik evsel atıksu örneklerinde analizler yapılmaktadır.

• Bu amaçla, hastalığın seyri boyunca ilaç etkinliğinin rutin tayininde hız ve pratik kullanım kabiliyetinin sağlanması hedeflenmektedir.

Sorumlu: Doç. Dr. Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU

tugbakoseoglu@isparta.edu.tr

 

AKADEMİK KADROMUZ

TANITIM KATALOĞU

DÖKÜMAN ARŞİVİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ