21 Eylül 2019 Cumartesi

HAKKINDA

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilgisayar sistemlerinin donanımsal ve yazılımsal yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında mühendislik etiği ile görev yapacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Günümüzde olduğu gibi gelecekte de yaşamımızın tüm alanlarında gündemde kalacak olan Endüstri 4.0’ı tetikleyen teknolojik unsurlar olan 3B Yazıcılar, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Büyük Veri, Akıllı Robotlar, Simülasyon, Yazılım Entegrasyonları, Bulut Bilişim, Arttırılmış Gerçeklik, Gömülü Sistemler, Yapay Zeka, Ağ Haberleşme Teknolojileri Bilgisayar Mühendisliğinin temel çalışma ve ilgi alanını oluşturmaktadır.

 

Bu teknolojilerden anlaşılacağı gibi geleceğin yeni nesil Bilgisayar Mühendisleri sadece bir yazılımın tasarlanması, kodlanması, test edilmesi, raporlanması gibi aşamalara odaklanmayıp Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin disiplinler arası tüm uygulamaları ile ilgilenmek durumunda kalacaktır.

 

Böylece, Bilgisayar Mühendislerine duyulan ihtiyaç artmaya devam edecektir.

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de çağdaş, uygulama ağırlıklı müfredatı ile 7+1 İşyeri Eğitimi modeli uygulayarak, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bölümümüzdeki akademik personel sayısı YÖK'ün kriterlerini şu anda karşılamadığı için bölümümüzde henüz lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenci bulunmamaktadır.