Tanıtım

8435 defa okundu

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TARİHÇE

Yüksek Öğretim Kurulunun Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan 31.03.2010 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanununun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bölümün açılmasına karar verilmiştir.

GENEL TANITIM

Ülkemizin yetişmiş insan gücünün yönlendirilmesi ve çağın gerektirdiği belirli kritik alanlarda yaratıcılığın ve üretkenliğin desteklenmesi, hızlı atılımlar içindeki dünyadaki yerimizin iyileştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

İnşaat Mühendisliği lisans programının temel amacı, günümüz teknolojisini ve mühendislik üretkenliğini, kaynakları, zamanı, ekonomiyi ve iş gücünü, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak optimum çözümler üretebilen kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamaktır. Yoğun uygulama içeriği, uygulamalı staj olanakları ve araştırmacı yapısı ile bu eğitim programı, mühendislik bilimlerinin uygulama anlayışını geliştirecek ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranmasına katkı sağlayacaktır.  Ayrıca, uluslararası düzeyde lisans, yüksek lisans ve meslek içi eğitim vererek sanayi ve araştırma kurumlarında projelendirme, yapım, işletme ve bakım çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, üretken, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın,  çevreye duyarlı, iletişim becerisi yüksek, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine ve liderlik özelliklerine sahip inşaat mühendislerini yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, endüstrinin problemlerine çözümler üretmektir.