Misyon, Vizyon ve Hedef

5907 defa okundu

 

MİSYON

Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim sürecinde, öğrencilerimiz, diğer fakültelerdeki eğitim sürecinden farklı olarak 72 gün sürecek bir dönemlik endüstri işyeri eğitimi alırlar. Bu dönem öğrencilerimizin, inşaat sektörü ile ilgili en son gelişmeleri yerinde görmelerini, 3 yıl boyunca üniversite ortamında aldıkları teorik -pratik bilgileri uygulama ve geliştirme imkanını tanımaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin mezun olmalarından sonra işe yerleşmelerinde kolaylık sağlayan, sektör temsilcileri ile karşılıklı tanışma olanağı mükemmel bir fırsattır.

Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği eğitimi, dersler kapsamında teorik bilgiye paralel olarak uygulamalı eğitimlerin verildiği laboratuvar ve atölye çalışmaları ile öğrencilerin kendine güvenlerini sağlayan bir yaklaşıma sahiptir.

 

VİZYON

Günümüzde sektör temsilcilerinin endüstriyel uygulamalarının dünya genelinde hatırı sayılır bir yere sahip olması, bölüm mezunlarının kolaylıkla iş bulmaları beklentilerini karşılamaktadır. Türk inşaat firmaları, inşaat sektöründe dünyanın her tarafında etkin rol alan ve her geçen gün pazar payını artırmaktadır. Bununla birlikte, Yapım, binaların tamir ve yıkımı, karayolları, cadde ve büzler, su boruları, demiryolları, köprü ve köprü ayakları, tüneller, metrolar, viyadükler, barajlar, kanalizasyon projeleri, sıhhi tesisat projeleri, hidroelektrik tesisler, su kuvvetleri projeleri, gaz boruları, palplanşlar gibi ağır inşaatlar ve diğer ağır inşaat çeşitleri; tarama, su altı kayalarının atılması, kazık çakma, drenaj ve arazi düzeltmesi, liman ve suyolları yapımı gibi deniz yapıtları; spor sahaları, golf sahaları; yüzme havuzları; tenis, kortları; park alanları, telefon ve telgraf gibi haberleşme sistemleri ve özel şirket veya kamu kuruluşları tarafından yapılan tüm diğer yapılar ve inşaatlar İnşaat mühendisliği bölümü kapsam ve ilgi alanı içerisinde değerlendirilmektedir.

 

HEDEF

Günümüzde meydana gelen gelişmeler ve teknolojik alanda ilerlemeler, İnşaat Mühendisliğine olan talep ve ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu yüzden sektörün hızla değişen rekabet şartlarına uyan, dinamik ve disiplinler arası işbirliğine açık, bilimsel ve teknolojik çalışma tarzını benimsemiş çağımızın çok yönlü mühendislik kriterlerini karşılayan ayrıca insan ve çevreye karşı duyarlı, problem çözmede çözüm odaklı sistematik yaklaşıma sahip mühendislerin yetiştirilmesinde bölümümüz kendinden beklenen görevleri yerine getirecektir.