Tanıtım

6382 defa okundu

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM

         Biyomedikal mühendisliği diğer mühendislik dallarında olduğu gibi 4 yıllık bir lisans eğitimi gerektirmektedir. Bu eğitimin ilk yılında, temel mühendislik eğitimi; ileriki yıllarında ise, biyomedikal alan dersleri verilmektedir. Biyomedikal mühendisliği yoğun laboratuar çalışmaları gerektiren bir bölümdür.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 

     Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı açılması konusundaki teklifimiz 17/08/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve uygun görülmüştür.

         Biyomedikal mühendisliği, tıp, biyoloji, mühendislik, fizik, matematik gibi bilimlerden oluşan disiplinler arası popüler bir mühendislik alanıdır. Bu mühendislik alanının en önemli hedeflerinden biri, klinik sorunları çözme amacıyla mühendislik ve tıp arasındaki boşluğu kapatmaya çalışmaktır.

Biyomedikal Mühendisliği’nin temel amaçları,

·         Tıp, Mühendislik ve Temel bilimler alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen,

·         Hastane ve kliniklerde tıbbi cihazları kurup çalıştırabilecek, periyodik bakımını yapabilecek, gerektiği zamanlarda kalibrasyonunu yapabilecek,

·         Doktorlara cihazlar hakkında danışmanlık yapabilecek,

·         Yeni tıbbi cihaz tasarımı yapabilecek yetkin, bilimsel üretim gücüne sahip,

·         Bilim ve uygulamayı esas kabul eden,

·         Katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip,

·         Öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen,

·         Sorumluluk almaktan kaçınmayan,

·         Uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan ve

·         Etik davranış bilinciyle hareket eden

 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ’Nİ yetiştirmektir.

 

AKADEMİK KADROMUZ

TANITIM KATALOĞU

DÖKÜMAN ARŞİVİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ