17 Aralık 2018 Pazartesi

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü, günümüz Bilgi Çağı’nın temel öğesi olan Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimi’nin en önemli yapı taşlarından Yazılım Teknolojilerinin çağdaş seviyede eğitimini verecek, öncü bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olarak 2010 yılında fakülte ile birlikte kurulmuştur.

 

+Yazılım Mühendisliği yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımı, üretimi ve işletilmesini hedeflemektedir.

 

+Yazılım Mühendisliği eğitimi, daha çok “Yazılım İhtiyaçlarını Belirleme, Yazılım Tasarımı, Oluşturma, Geliştirme, Kalitesi, Yönetimi, Bakımı ve Maliyeti” konuları yanında gerektiği kadar Bilgisayar Bilimi alanları konularını da içerir.

 

+Yazılım Mühendislerinin görevleri “Profesyonel Yazılım Projeleri Geliştirme, Uygulama ve Yönetme” olarak özetlenebilir.

 

Bölümümüzde Yazılım Mühendisliği eğitimi 8 yarıyıllık bir müfredat ile verilir. Bölümümüze mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına ayrılan kontenjandan tercih yaparak gelen öğrencilerimize, ilk önce 2 yarıyıl bilimsel hazırlık eğitimi uygulanır. Müfredat programı uygulama ağırlıklı planlanmıştır. Öğrencilerimiz 7.yarıyılda “işyeri eğitimi” adında sektörün ileri gelen işletmelerinde planlı bir uygulama eğitimi alarak, mezun olmadan sektörü daha yakından tanıma ve mesleği uygulama fırsatı bulurlar. Ayrıca 2. ve 3. Sınıf sonlarında yaz staj eğitimi yaparlar. Öğrencilerimiz 3. ve 6. yarıyıllar arasında Erasmus projesi kapsamında ikili anlaşma sağlanan Avrupa Birliği ülkeleri üniversitelerinde 1 veya 2 yarıyıl eğitim alabilirler.

 

Bölümümüzün gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci kabul edebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bilgisayar Bilimi (Computer Science) ve Mühendislikleri

 

Aşağıdaki şekilde Yazılım Mühendisliğinin altyapısı ve günümüzün en yaygın Bilgisayar Bilimi Mühendislikleri arasındaki ilişki gösterilmektedir. Yazılım Mühendisliğinin bu kapsamlı kavramsal yapıdaki yerini, önemini ve farkını anlamak için Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği kavramlarına da göz atmak gerekir.

 

Yazılım Mühendisliğinin Altyapısı ve Bilgisayar Bilimi Mühendislikleri Arasındaki İlişki

  

Bilgisayar Bilimi, verinin bir amaç doğrultusunda hangi kurallarla ve yordamlarla işlenmesi gerektiğiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temelde Mantık ve Matematik bilimlerinin üzerine kurulmuştur ve Elektrik, Elektronik bilimlerinin teknolojilerini kullanır.

 

Dünyadaki sektörel ihtiyaçlar ve uygulamaları incelendiğinde Bilgisayar Biliminin başta “Sistem/Donanım” ve “Yazılım” ana araştırma ve uygulama alanlarına ayrıldığı görülse de, ihtiyaçlar ve uygulamalardaki çeşitlilik "Bilişim Sistemleri" alanını da oluşturmuştur.

 

Gerçekte, bu alanların her birisinin pratik uygulamalarla kullanılabilir ürün geliştirmeye yönelik ayrı birer “Mühendisliği” ve “Eğitimi” vardır.

 

Bilgisayar Biliminin başlıca araştırma ve uygulama konuları aşağıdaki gibidir:

+Nümerik ve Sembolik Hesaplama

+Elektrik, Elektronik Bilimlerinin Temelleri

+Algoritma ve Veri Yapıları

+Programlama Dilleri

+Bilgisayar Mimarisi

+İşletim Sistemleri

+Bilgi Yönetimi

+Grafik, Görüntüleme ve Çoklu Ortam

+Zeki Sistemler (Yapay Zeka)

+Ağ Eksenli Bilişim

  

Bilişim Teknolojileri (IT-Information Technologies), bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir. Bilişim teknolojisi, iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Yani bu kavramı sadece bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla sınırlı tutamayız. Bilişim teknolojisinin Yazılım, Hizmetler, Donanım ve Ekipmanlar olmak üzere 4 temel kategorisi bulunmaktadır.

  

Bilgisayar Mühendisliği (Computer Engineering), Bilgisayar Bilimi alanların hepsi ile sistem geliştirme odaklı ilgilenen  kapsamlı bir mühendislik dalıdır.

 

Bu bağlamda, Yazılım Mühendisliği (Software Engineering), Bilgisayar Bilimi alanların hepsi ile yazılım geliştirme odaklı  ilgilenen kapsamlı bir mühendislik dalıdır.

 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Information Systems Engineering), disiplinler arası bir bölümdür. Konusu bir organizasyon ve onun bilgi sistemleridir. Bilişim sistemleri, bir organizasyonun amaç ve hizmetlerini yerine getirmek için bilgi teknolojilerinin kullanımına odaklanır. Bu yüzden bilgisayar bilimi alanları yanında gerektiği kadar İşletme bölüm ders programından da yararlanılmaktadır.

 

Bilişim Sistemi Mühendisleri, bir kurumda tüm bilgisayarla yapılan işlerinin koordine edilmesini, planlanmasını, gerekli donanım ve yazılımların satın alınıp, kurulmasını, bakımının yapılmasını, iletişim şebekesinin kurulmasını, sistem mimarisini geliştirebilecek, sistem standartlarını belirleyebilir, farklı bilişim sistemlerinin entegrasyonunu yapabilir ve bu organizasyonu yürütebilirler.

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

PERSONELLER

DUYURULAR

HABERLER