21 Eylül 2018 Cuma

Programın Eğitim Amaçları ve Çıktıları

586 defa okundu

Program Eğitim Amaçları

Mekatronik Mühendisliği Bölümünün amacı aşağıda verilen özelliklere sahip Mekatronik Mühendisleri yetiştirmektir:

1

Mekatronik Mühendisliği ile ilgili problemleri kavrama, tasarlama, analiz etme ve çözme yeterliliğine sahip olma

2

Mesleği ile ilgili donanım ve yazılımları etkin kullanarak modelleme, çözüm üretebilme ve uygulamaya dönüştürebilme yeterliliğine sahip olma

3

Alanı ile ilgili bireysel çalışma yapabilme, disiplinler arası takımlarda yer alabilme ve mesleki etik bilinci kazanmış olma

4

Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip, sosyal yönü güçlü, özgüven sahibi olabilme

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek yeteneğe ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilme

 

Program Eğitim Çıktıları

1

Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma

2

Her öğrenilenin niçin öğrenildiğini anlamış olmak ve eğitimi süresince bunu sağlamaya dönük farklı ortam ve fırsatlarla karşılaşmış olmak   

3

Mühendislik uygulamalarında gerekli olan güncel araç, gereç, donanım ve programları anlamak ve bunları büyük oranda kullanabilme becerisine sahip olmak

4

Görsel ve yazılı iletişim için farklı yöntemler öğrenmiş olmak ve bunları kullanabilmek

5

Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak

6

Mekatronik mühendisliği ile ilgili çağımıza ait sosyal, kültürel, çevresel ve etik konular hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konularda var olan farklı görüşleri anlamak

7

Tek başına ve disiplinler arası takımlarda yer alarak çalışabilme kabiliyetine sahip olmak ve gerektiğinde liderlik yapabilmek  

8

Mekatronik Mühendisliğinin maliyet ve verimliliği de kapsayacak şekilde tasarıma ve/veya imalata dönük her türlü işlem aşamasında bilgi ve deneyim sahibi olmak

9

Mekatronik Mühendisliği ile ilgili problemleri belirleme, tanımlama, çözme ve sunma becerisine sahip olmak

10

Mekatronik mühendisliği ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip olmak         

11

Mekatronik mühendisliği ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi.

12

Mekatronik mühendisliği alanında bir öğretim programı analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak