21 Eylül 2018 Cuma

Programın Eğitim Amaçları ve Çıktıları

679 defa okundu

Programın Eğitim Amaçları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün amacı aşağıda verilen özelliklere sahip Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir:

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili Problemleri kavrama, tasarlama, analiz etme ve çözme yeterliliğine sahip olma

2

Mesleği ile ilgili donanım ve yazılımları etkin kullanarak modelleme, çözüm üretebilme ve uygulamaya dönüştürebilme yeterliliğine sahip olma

3

Alanı ile ilgili bireysel çalışma yapabilme, disiplinler arası takımlarda yer alabilme ve mesleki etik bilinci kazanmış olma

4

Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip, sosyal yönü güçlü, özgüven sahibi olabilme

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek yeteneğe ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilme

 

Program Eğitim Çıktıları

Çıktı

No

Müdek Çıktısı

Program Çıktısı

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

Matematik, fen bilimleri ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda teorik/uygulamalı bilgilere sahip olabilme ve uygulayabilme becerisi

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama, çözme ve sunma becerisi

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili ürün geliştirme, tasarım yapabilme ve yorumlama becerisi

4

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili program ve araçları etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme becerisi.

5

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili problemler için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilme becerisi

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Alanında ve disiplinler arası takımlarda yer alarak çalışabilme becerisi

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi

9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

Mesleki ve etik değerlere saygılı olma, sorumluluk bilinci

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri yönetebilme,  girişimcilik ve yenilikçilik bilincine sahip olma becerisi

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili çağımıza ait sosyal, kültürel, çevresel ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık becerisi

 

 

Program Eğitim Amaçları

Program

Eğitim

Çıktıları

 

PA 1

PA2

PA3

PA4

PA5

PÇ1

x

X

 

 

 

PÇ 2

 

x

 

X

 

PÇ 3

x

X

X

 

 

PÇ 4

x

x

X

 

x

PÇ 5

x

x

x

 

 

PÇ 6

x

 

x

X

 

PÇ 7

 

 

 

x

X

PÇ 8

x

x

 

 

X

PÇ 9

 

 

X

x

x

PÇ 10

 

 

x

x

X

PÇ 11

 

 

x

x

x