21 Eylül 2018 Cuma

Tanıtım

10911 defa okundu

Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Lisans Eğitimi 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında  Süleyman Demirel Üniversitesi' nde başlamıştır.18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla devam etmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı, yeterli fen ve matematik dersleri ile birlikte daha çok uygulama becerisi yüksek, proje tabanlı, sektörle ilişkili, uzun endüstri stajları ve mühendis/akademisyen gözetiminde tamamlanan bir dönemlik sanayi işyeri eğitimi modeli uygulayan bir lisans programıdır. Bölümde Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K) kontenjanından gelen öğrencilere bir yıl bilimsel hazırlık eğitimi verilir. Bu eğitim haftada 15 saat olmak üzere matematik, fizik ve kimya derslerinden oluşur. Bölüm müfredatında 7 yarıyıl bölümümüzde ve 1 yarıyıl iş yerinde eğitim verilmektedir. Uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla, 5. yarıyıldan itibaren seçmeli teknik dersler yer almaktadır. Mühendis adayı öğrencilere son sınıfta bir dönem boyunca sanayide, mühendis ve akademisyen denetiminde İşyeri Eğitimi verilir. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri 30 gün Temel Elektrik-Elektronik alanında, 15 gün Otomasyon alanında ve 15 gün Enerji Uygulamaları alanında yaz stajı yapmaktadır.

Lisansüstü 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü' nde devam etmektedir.

Akademik Kadro  

Bölüm kadrosunda 3 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 2. Dr. Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Laboratuvarlar

Bölümümüzde, Analog ve Sayısal Elektronik, Mikrobilgisayar Sayısal İşaret İşleme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Otomasyon Sistemleri ve Bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.